Uddevallas Nämndemannaförening

Uddevallas nämndemannaförening 2024

Styrelsen

  • Ordförande

Anne-Marie Petersson

amieatta@gmail.com
076-803 73 70
  • Vice ordförande

Eva Johansson

072-243 72 95
  • Kassör

Per Tengberg

070-231 42 98
  • Sekreterare

Pierre Markström

  • Styrelseledamot

Yngve Larsson

073-092 55 77
  • Ersättare

Susanne Börjesson

070-255 83 51
  • Ersättare

Tore Brav

070-657 19 04

Revisorer

Björn Bexér Martinsson

070-770 04 21

Bo Karlsson

070-542 69 69

Annika Skår

070-282 57 38

Håken Leidzén

076-780 75 55

Valberedning

Inger Gillberg-Carlsson

Sammankallande
073-995 49 69

Anne-Rose Gustafsson

070-661 14 65

Tina Bäckström

073-543 09 12

Endast för administratörer