Uddevallas Nämndemannaförening

Uddevallas nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Anne-Marie Petersson

amp@telia.com
076-803 73 70
  • Vice ordförande
  • Sekreterare

Bo Karlsson

bosse.karlsson.ljungskile@gmail.com
070-542 69 69
  • Kassör

Annika Skår

abskar@gmail.com
070-282 57 38
  • Ledamöter

Eva Johansson

072-243 72 95
  • Ledamöter

Yngve Larsson

073-092 55 77
  • Ersättare

Anette Adolfsson

073-352 38 00
  • Ersättare

Carl Gustaf Hallgren

076-831 33 43

Revisorer

Per Tengberg

070-231 42 98

Håkan Bengtsson

070-653 15 42

Jan-Olof Andersson

070-404 47 69

Morgan Andersson

070-526 74 74

Valberedning

Inger Gillberg-Carlsson

073-995 49 69

Anne-Rose Gustafsson

070-661 14 65

Endast för administratörer